Salto Smart Øving

— adaptiv læring for 1.-7. trinn

Takk for verdifulle tilbakemeldinger så langt på Salto Smart Øving! Vi venter nå med å ferdigstille og lansere produktet for å samkjøre det best mulig med vårt helhetlige digitale læringsmiljø, Skolestudio. Dersom du har meldt deg på åpen utprøving vil vi kontakte deg med oppdatert informasjon!